Paukštynas | Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsauga

Pateikiame AB Kaišiadorių paukštynas, AB Vilniaus paukštynas ir UAB "KG logistika" 

INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ TEIKIMO TVARKOS APRAŠUS 

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą (toliau  Pranešėjų apsaugos įstatymas) teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie nurodytų bendrovių galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus pateikimo, priėmimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Informacijos apie pažeidimus pateikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, atlyginimo ir kompensavimo tvarka nustatyti Pranešėjų apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas).

Bendrovėse gauti pranešimai priimami, registruojami, nagrinėjami, pranešėjų apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir Aprašu.

Aprašo nuostatos taikomos asmenims, kuriuos su Bendrovėmis sieja ar siejo darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos ir pan.).

Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.

AB KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
AB VILNIAUS PAUKŠTYNAS INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
UAB KG LOGISTIKA INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
uždaryti

uždaryti
uždaryti
Informacija apie projekto teikėją
Informacija apie projektą

Aprašykite PROJEKTĄ ir jo aktualumą savo bendruomenei, regionui, kodėl norite įgyvendinti šį projektą, kaip šis projektas atitinka AB Vilniaus paukštyno rėmimo kryptis.

Priedai

Išrašo iš VĮ „Registrų centro“ Juridinių asmenų registro kopija (duomenys turi būti aktualūs prašymo pateikimo dienai)

Pridėkite failą

Prašymo teikėjo įstatai, nuostatai ir kiti susiję dokumentai

Pridėkite failą

Pateikite galimo projekto vizualizacijas – foto, maketus ir pan. (iki 5 vnt.)

Pridėkite failą
Palaukite, vyksta registracija ...

Svetainėje naudojami slapukai. Naršydami toliau Jūs sutinkate su www.paukstynas.lt slapukų politika.

. Privatumo politika
SUTINKU