Paukštynas | Tvarus verslas

Tvarus verslas

Sustainability

The term "Sustainability", which appeared 35 years ago, permeates our daily activities and household. At the end of 2022, "Linas Agro Group" presented the sustainability strategy of the company group and the "4Hearts" project, which is also implemented in Vilnius and Kaišiadorių poultry farms.

4 Hearts

"Linas Agro Group" companies named their sustainable development goal "Four Hearts", each heart symbolizes the main areas of sustainable development: economic, social, environmental and management.

4 Hearts

Pasaulinis atšilimas ir klimato kaita, vandens tarša ir vandenynų rūgštėjimas, biologinės įvairovės nykimas yra neginčijami faktai. Suprantame savo verslo veiklos riziką ir imamės priemonių, kad išvengtume žalos arba ją sumažintume.

 • Efektyvus energijosvartojimas;
 • Daugiau atsinaujinančių medžiagų pakavime;
 • Mažiau anglies dioksido į aplinką;
 • Sunaudojamo vandens intensyvumas;
 • Mažiau išmetamų atliekų;
 • Gyvūnų gerovė - daugiau paukščių, užaugintų be antibiotikų.

Siekiame būti puiki darbovietė ir vertingas partneris, veikti taip, kad darytume teigiamą poveikį visuomenei ir pasauliui.

 • Sveikesnis maistas;
 • Darbuotojų gerovė;
 • Stipresnė bendruomenė;
 • Tvarūs santykiai su vietinėmis bendruomenėmis.

Tikslas – aukščiausius standartus atitinkantis įmonių valdymas. Taip pat siekiame didesnio grupės skaidrumo, teikdami pakankamą ir lengvai suprantamą informaciją visoms suinteresuotosioms šalims.

 • Aukščiausius standartus atitinkantis įmonių valdymas;
 • Informavimo iniciatyvos – skaidrumas;
 • Reguliarios tvarumo ataskaitos.

Siekdami maksimaliai padidinti ilgalaikę įmonės vertę, vykdome strateginę veiklos diversifikaciją, sutelkdami dėmesį į veiklas, kurios kuria didesnę vertę.

 • Stiprūs finansiniai rodikliai;
 • Veiklos diversifikacija;
 • Aukštas kreditingumas.

Linas Agro Group has set common sustainability goals for group companies and published the first GRI (Global Reporting Initiative) sustainability report (2020-2021). You can view it HERE.

Rėmimo kryptys
Vietinės bendruomenės
Vietinės bendruomenės

Prisidedame prie gerovės gerinimo bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje dirbame.

Sportas ir sveikatingumas
Sportas ir sveikatingumas

Skatiname fizinį aktyvumą ir prisidedame prie visuomenės sveikatos gerinimo.

Edukacija
Edukacija

Prisidedame prie ugdymo programų bei projektų, kurie glaudžiai susiję su mūsų veikla ar su mūsų socialinės atsakomybės kryptimis.

Kultūra
Kultūra

Prisidedame prie kūrybinės ir kultūrinės veiklos, susijusios su mūsų veikla ar su mūsų socialinės atsakomybės kryptimis.

Paramos skyrimo tvarka

Paramos gavėjas, siekiantis gauti paramą, turi pateikti motyvuotą ir pasirašytą Paramos prašymą su prašyme nurodytais priedais, užpildytą Bendrovės patvirtintą Paramos prašymo formą (Paramos prašymo forma);

Paramos prašymai bei kiti reikalingi dokumentai turi būti atsiųsti Bendrovės buveinės adresu Vilniaus r. sav., Rudaminos k., Gamyklos g. 27 arba elektroniniu paštu parama@paukstynas.lt.

close

„KG Group“ socialinės atsakomybės kryptys

 • Rūpinamės įmonių darbuotojais, suteikdami jiems ne tik tinkamas sąlygas dirbti, bet ir puikias galimybes tobulėti. Organizacija tiki, jog tobulėjama tik tada, kai tobulėja joje dirbantys žmonės. Tikėdama grįžtamuoju ryšiu, įmonė sudaro sąlygas darbuotojams tobulėti ir kelti kvalifikaciją dalyvaujant išoriniuose kursuose, seminaruose, komandiruotėse, mugėse, parodose, tęsti profesines ar vadybines studijas geriausiuose šalies universitetuose.
 • Aktyviai dalyvaujame savanoriškose socialinėse iniciatyvose remdami vaikų ir jaunimo laisvalaikį, sportą, teikiame paramą įvairioms socialinėms grupėms (vaikų namams, neįgaliųjų bendruomenėms, labdaros organizacijoms ir kt.).
 • Rūpinamės įmonių darbuotojais, suteikdami jiems ne tik tinkamas sąlygas dirbti, bet ir puikias galimybes tobulėti. Organizacija tiki, jog tobulėjama tik tada, kai tobulėja joje dirbantys žmonės. Tikėdama grįžtamuoju ryšiu, įmonė sudaro sąlygas darbuotojams tobulėti ir kelti kvalifikaciją dalyvaujant išoriniuose kursuose, seminaruose, komandiruotėse, mugėse, parodose, tęsti profesines ar vadybines studijas geriausiuose šalies universitetuose.
 • Aktyviai dalyvaujame savanoriškose socialinėse iniciatyvose remdami vaikų ir jaunimo laisvalaikį, sportą, teikiame paramą įvairioms socialinėms grupėms (vaikų namams, neįgaliųjų bendruomenėms, labdaros organizacijoms ir kt.).
 • Rūpinamės įmonių darbuotojais, suteikdami jiems ne tik tinkamas sąlygas dirbti, bet ir puikias galimybes tobulėti. Organizacija tiki, jog tobulėjama tik tada, kai tobulėja joje dirbantys žmonės. Tikėdama grįžtamuoju ryšiu, įmonė sudaro sąlygas darbuotojams tobulėti ir kelti kvalifikaciją dalyvaujant išoriniuose kursuose, seminaruose, komandiruotėse, mugėse, parodose, tęsti profesines ar vadybines studijas geriausiuose šalies universitetuose.
 • Aktyviai dalyvaujame savanoriškose socialinėse iniciatyvose remdami vaikų ir jaunimo laisvalaikį, sportą, teikiame paramą įvairioms socialinėms grupėms (vaikų namams, neįgaliųjų bendruomenėms, labdaros organizacijoms ir kt.).
close

close

This site uses cookies. By continuing to browse, you agree to the www.paukstynas.eu cookie policy.

. Privacy policy
AGREE