Paukštynas | Lithuanian chicken

MADE IN VILNIAUS PAUKŠTYNAS Lithuanian Chicken Fresh chicken grown without antibiotics

LIITHUANIAN CHICKEN GROWN WITHOUT ANTIBIOTICS

We were the first chicken manufacturers to offer Lithuanian chicken grown without antibiotics. We are proud of that. As a result, the Vilnius Paukštynas brand has a separate product line called ‘Lietuviška vištiena’ (‘Lithuanian Chicken’). 

Lithuanian chicken grown without antibiotics is an exceptional product line, ensuring that chickens for fattening did not get sick and were not treated with antibiotics throughout the entire rearing period. This is certified by the ‘Grown without Antibiotics’ mark, which can only be used by a product manufacturer that has a strict programme for antibiotics use. It ensures traceability while the product labelling has been agreed on with the competent authority, the State Food and Veterinary Service.

WATCH VIDEO
WATCH VIDEO

In order to raise chicken for fattening without antibiotics, their immunity has to be naturally enhanced. The rearing process is strictly assessed by responsible state authorities. The authorities assess the maintenance of animal welfare, and every bird-rearing and product manufacturing process is analysed.

Tomas Miškinis, Head of the Bird-Rearing Service, Vilniaus Paukštynas AB
OUR PRODUCTS

We offer a wide selection of fresh antibiotics-free chicken, which includes fillet, thigh meat, wings and other products so beloved by the buyers. You’ll find products that will be perfect for your steaks, your favourite stews or a delicious chicken broth.

For anyone who wants a guaranteed healthiest option.

For anyone who wants a guaranteed healthiest option.
close
close
close

close
close
Informacija apie projekto teikėją
Informacija apie projektą

Aprašykite PROJEKTĄ ir jo aktualumą savo bendruomenei, regionui, kodėl norite įgyvendinti šį projektą, kaip šis projektas atitinka AB Vilniaus paukštyno rėmimo kryptis.

Priedai

Išrašo iš VĮ „Registrų centro“ Juridinių asmenų registro kopija (duomenys turi būti aktualūs prašymo pateikimo dienai)

Pridėkite failą

Prašymo teikėjo įstatai, nuostatai ir kiti susiję dokumentai

Pridėkite failą

Pateikite galimo projekto vizualizacijas – foto, maketus ir pan. (iki 5 vnt.)

Pridėkite failą
Palaukite, vyksta registracija ...

This site uses cookies. By continuing to browse, you agree to the www.paukstynas.eu cookie policy.

. Privacy policy
AGREE